ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

SUNDSTROM

Sundstorm, индустриална техника и консумтаиви
Средства за дихателна защита.

SEGRE

Segre, индустриална техника и консумтаиви
Прахови маски за дихателна защита.

WELDAS

Weldas, индустриална техника и консумтаиви
Ръкавици, облекла и аксесоари за заварчици.

HELLBERG

Hellberg, индустриална техника и консумтаиви
Предпазители за лице и защита на слуха.

ЗМ, SKYDA

Skyda, индустриална техника и консумтаиви
Средства за защита на слуха и защитни очила.

BJORNKLADER

BJORNKLADER, индустриална техника и консумтаиви
Каски, работни облекла и специални защитни облекла.

ABOUTBLU

ABOUTBLU, индустриална техника и консумтаиви
Защитни и работни обувки.

FALLSAFE

Fallsafe, индустриална техника и консумтаиви
Средства за височинна защита.

3M SPEEDGLASS

Speedglas, индустриална техника и консумтаиви
Заваръчни маски с фотосоларен елемент. Системи с принудително обдишване.

CEDEROTH

CEDEROTH, индустриална техника и консумтаиви
Продукти за оказване на първа долекарска помощ на работното място.

AKLA

Akla, индустриална техника и консумтаиви
Продукти за оказване на първа долекарска помощ на работното място.

SANGER

SANGER, индустриална техника и консумтаиви
Работни ръкавици и ръкавици за еднократна употреба.
Електронен магазин toolsshop-baner
Каталог "Лични предпазни средства"

Каталог Лични предпазни средства, верига магазини за индустриална техника и консумативи-Профс ЕООД