ПРОФС ЕООД - част от Зеленият кръг

Началото беше поставено през 2010г. с отпечатването на фирмения каталог на 100% рециклирана хартия. Ангажиментите, които фирмата поема за 2011г. са:
  • Замяна на обикновената копирна хартия с рециклирана.
  • Събиране и предаване на използваната хартия за рециклиране.
  • Използване на копирната хартия двустранно, когато е възможно и намаляване на хартиените копия.
  • Въвеждане използването на торбички от DEGRALEN, които се разграждат на 100%.
  • Отпечатване на годишния каталог на фирмата на рециклирана хартия.
  • Разумно използване на електроенергия в офисите на фирмата.
  • Многократно използване на тонерите за принтер и факс.
Зеленият кръг на българските компании е създаден през 2010 г. от списание "Мениджър" и GLOBUL. В него участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда. Всяка от присъединилите се към Зеленият кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност. Научете повече за Зеленият кръг и за ПРОФС ЕООД като част от него.